SELAMAT DATANG DI PALANG MERAH REMAJA KEL-140 SMPN 1 KEDOKAN BUNDER

Selasa, 02 Oktober 2012

Perinsip PMR Dan Pengertiannya


1. Kemanusiaan
Maksud dari prinsip kemanusiaan adalah berdasarkan keinginan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban yang membutuhkan pertolongan dengan dasar saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.
2. Kesukaleraan
Maksud dari prinsip kesukarelaan adalah memberikan bantuan secara sukarela yang tidak didasai oleh keinginan mencari keuntungan apapun.
3. Kenetralan
Maksud dari prinsip kenetralan adalah mendapat kepercayaan dari semua pihak dengan dasar tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama dan ideologi.
4. Kesamaan
Maksud dari prinsip kesamaan adalah tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik dengan tujuan mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mengutamakan yang paling parah.
5. Kemandirian
Maksud dari prinsip kemandirian adalah bersifat mandiri, membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan dan mentaati peraturan negaranya serta harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip gerakan ini.
6. Kesatuan
Maksud dari prinsip kesatuan adalah dalam satu negara hanya ada satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang serta melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya
7. Kesemestaan
Maksud dari prinsip kesemestaan adalah Gerkan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional bersifat semesta dengan hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar